Trình tự thực hiện thủ tục nghỉ thai sản năm 2021 có gì mới?

Để đảm bảo được hưởng chế độ thai sản một cách thuận lợi nhất, việc tìm hiểu điều kiện và phúc lợi của chế độ này là vô cùng cần thiết. Vậy các trình tự thủ tục được thực hiện theo những bước nào để người lao động được hưởng chế độ thai sản nhanh chóng nhất?

I. Lập và nộp hồ sơ

A. Đối với người hưởng chế độ thai sản:

A1. Lập hồ sơ theo quy định, tùy theo tình trạng và điều kiện khác nhau của Người lao động mà thành phần hồ sơ cũng có sự khác nhau.

A2. Nộp hồ sơ

 1. Đối với NLĐ đang đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH): Nộp cho đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) trong thời gian không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.
 2. Đối với người hưởng là người sinh con, nhận con, nhận nuôi con đang nuôi trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH do đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi cư trú kèm xuất trình sổ BHXH thông qua các hình thức sau:
 • Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích
 • Gửi qua giao dịch điện tử: các cá nhân là người hưởng đăng ký mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký). Trong trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì có thể gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích
 • Gửi trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc Trung tâm Phục vụ HCC các cấp.
 • Trường hợp các cá nhân sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời gian đang đóng BHXH kể từ ngày 01/01/2018 trở đi nhưng đã thôi việc tại đơn vị mà có nguyện vọng nộp hồ sơ hưởng chế độ tại cơ quan BHXH cũng được áp dụng như trên.
Các cá nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH

B. Đối với đơn vị SDLĐ:

 1. Tiếp nhận hồ sơ từ người lao động
 2. Lập danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, Dưỡng sức phục hồi sức khỏe (DSPHSK – mẫu 01B-HSB) trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 3. Nộp danh sách đề nghị và các hồ sơ của NLĐ về cho cơ quan BHXH nơi đơn vị SDLĐ đóng BHXH thông qua các hình thức sau:
 • Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích
 • Gửi qua giao dịch điện tử: đơn vị SDLĐ lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN. Trong trường hợp không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì có thể gửi hồ sơ giấy đến cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích
 • Gửi trực tiếp tại cơ quan đóng BHXH.

II. Nhận kết quả

Sau khi đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ từ NLĐ hoặc đơn vị SDLĐ, cơ quan BHXH sẽ thực hiện các bước xét duyệt và chi trả trợ cấp thai sản. Người lao động (hoặc thân nhân của NLĐ) có thể nhận trợ cấp thai sản thông qua:

 • Tài khoản ATM của người lao động
 • Tại ơn vị SDLĐ
 • Tại cơ quan BHXH (trong trường hợp đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc một số trường hợp đặc biệt khác).

Thời gian NLĐ (hoặc thân nhân của NLĐ) nhận được trợ cấp theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH, Khoản 4, Điều 5 (được ban hành vào ngày 31/1/2019) là:

 • Với trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 6 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định)
 • Với trường hợp cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH: Tối đa 3 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định).
NLĐ sẽ nhận được tiền thai sản sau khoảng 3-6 ngày làm việc kể từ sau khi nộp hồ sơ theo quy định.

Để được hưởng chế độ thai sản một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất, các cá nhân và NLĐ cần tham khảo và tìm hiểu kỹ càng để nắm rõ các quy định về điều kiện cũng như trình tự các bước thực hiện thủ tục nhằm chuẩn bị đầy đủ, đúng và hoàn chỉnh các loại hồ sơ cho từng trường hợp cụ thể.

 

* Nguồn tham khảo:

 1. dichvucong.gov.vn

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2231&open_popup=1

2. thuvienphapluat.vn

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y/35096/thu-tuc-huong-che-do-thai-san

3. thaison.vn

https://thaison.vn/tin-tuc/thu-tuc-huong-che-do-thai-san