Người lao động nam cần làm gì để được hưởng chế độ thai sản?

1. NLĐ nam được hưởng những quyền lợi gì khi có vợ đang mang thai và sinh con?

 • Điều kiện: Lao động nam đang tham gia BHXH và có vợ sinh con.
 • Thời gian nghỉ việc theo chế độ thai sản:
  • 5 ngày làm việc với sinh thường 1 con
  • 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi
  • 10 ngày làm việc với trường hợp sinh đôi, từ sinh ba thì thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc, tối đa không quá 14 ngày làm việc
  • Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian hưởng chế độ không tính ngày lễ, tết, nghỉ hàng tuần và theo thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 1/9/2021 cho thấy NLĐ nam có thể nghỉ việc nhiều lần trong vòng 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con.

NLĐ nghỉ hưởng chế độ trong vòng 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con, nếu có nghỉ những ngày trước khi vợ sinh con thì tính là nghỉ không lương, nghỉ phép theo quy định của NLĐ.

 • NLĐ nam được hưởng thêm chế độ trợ cấp 1 lần khi thỏa mãn điều kiện:
   • NLĐ nam có vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (không đóng hoặc đóng không đủ điều kiện) – căn cứ theo điểm c Khoản 2 Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 8/9/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
   • NLĐ nam đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh
   • Người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con
 • Mức trợ cấp 
  • NLĐ nam được nhận trợ cấp 1 lần ở mức bằng 2 lần Lương cơ sở tháng
  • Chi tiết (Theo điều 9 Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016)
   • Lương cơ sở áp dụng từ 01/07/2016 đến 30/06/2017 là 1.210.000đ/tháng
   • Lương cơ sở áp dụng từ 02/07/2017 đến 30/06/2018 là: 1.300.000 đ/tháng
   • Từ 01/07/2018, lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng
NLĐ nam được nhận trợ cấp thai sản 1 lần khi thỏa mãn các điều kiện theo quy định.
 • Thời hạn nộp hồ sơ: 

NLĐ nam cần nộp hồ sơ về cho doanh nghiệp (đơn vị sử dụng lao động) trong vòng 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc. Đơn vị SDLĐ trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của NLĐ) phải nộp cho cơ quan BHXH.

Như vậy, trong vòng 55 ngày kể từ ngày NLĐ nam đi làm trở lại sau khi nghỉ thai sản thì phải nộp hồ sơ hưởng chế độ lên cơ quan BHXH, nếu quá hạn sẽ không được giải quyết. 

2. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị

NLĐ nam cần chuẩn bị hồ sơ thế nào để hưởng chế độ thai sản?
 • Trường hợp lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con:
  • Bản sao Giấy chứng sinh hoặc Bản sao giấy khai sinh hoặc Trích lục khai sinh của con
  • Trong trường hợp vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi mà Giấy chứng sinh không thể hiện, thì phải có thêm giấy tờ của cơ sở khám chữa bệnh thể hiện việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi. 
  • Trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp Giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ hoặc của NLĐ nữ mang thai hộ thể hiện con chết.
 • NLĐ nam hoặc người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con: 
  • Bản sao Giấy chứng sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con. 
  • Trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp Giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc bản sao Giấy ra viện của người mẹ hoặc của lao động nữ mang thai hộ thể hiện con chết.
 • Trường hợp NLĐ nam đồng thời hưởng chế độ do nghỉ việc khi vợ sinh con và hưởng trợ cấp một lần khi vợ sinh con thì tiếp nhận một lần hồ sơ như nêu tại “Trường hợp lao động nam hoặc người chồng của lao động nữ mang thai hộ nghỉ việc khi vợ sinh con”.

* Nguồn tham khảo:

 1. stp.bacgiang.gov.vn

https://stp.bacgiang.gov.vn/hien-thi-noi-dung/-/asset_publisher/wtMnvtGfRUNi/content/tu-01-9-2021-chong-uoc-nghi-thai-san-nhieu-lan-khi-vo-sinh-con?inheritRedirect=false

2. thuvienphapluat.vn

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y/35096/thu-tuc-huong-che-do-thai-san

3. baohiemxahoidientu.vn

https://baohiemxahoidientu.vn/bhxh/che-do-thai-san-danh-cho-nam-gioi-khi-vo-sinh-con.html