Người lao động được nghỉ thai sản trong bao lâu?

1. Khi đang mang thai

a. Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện hành, Điều 32, trong khoảng thời gian đang mang thai, người lao động (NLĐ) được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày làm việc. Nếu cơ sở khám, chữa bệnh ở xa hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì sẽ được nghỉ 02 ngày làm việc cho mỗi lần khám thai.

Thời gian nghỉ này được tính theo ngày làm việc, không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Trong thời gian mang thai, NLĐ nữ được nghỉ 1 ngày làm việc để khám thai.

b. Trong trường hợp thai xảy ra vấn đề: sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, theo Điều 33, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 tùy theo mỗi trường hợp mà NLĐ sẽ được nghỉ các khoảng thời gian khác nhau theo từng trường hợp, cụ thể như sau:

 • 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi
 • 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi
 • 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi
 • 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên

Thời gian nghỉ này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

2. Khi sinh con

a. Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 34, NLĐ nữ sinh con được nghỉ việc 6 tháng trước và sau khi sinh con. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

NLĐ nữ sinh con được nghỉ việc 6 tháng trước và sau khi sinh con.

b. Sau khi sinh con, nếu con bị chết:

 • Con dưới 02 tháng tuổi chết thì người mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con
 • Con từ 02 tháng tuổi trở lên chết thì người mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết.

Thời gian nghỉ không vượt quá thời gian nghỉ sinh con thông thường và không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật lao động.

c. Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia mà mẹ chết sau khi sinh thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ.

Thời gian nghỉ này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

3. Khi tránh thai

Khi NLĐ nữ thực hiện các biện pháp tránh thai được áp dụng các khoảng thời nghỉ theo Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 37 như sau:

 • 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai
 • 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

Thời gian này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

4. Đối với NLĐ là nam

Theo quy định, NLĐ là nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

 • Sinh thường một con: 05 ngày làm việc
 • Sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi: 07 ngày làm việc
 • Sinh thường hai con: 10 ngày làm việc
 • Sinh thường từ sinh ba trở lên: Cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc
 • Sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật: 14 ngày làm việc

Lưu ý: Được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Thời gian nghỉ thai sản của NLĐ là nam khác nhau tùy theo từng trường hợp.

5. Các trường hợp khác

a. NLĐ nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

NLĐ nữ mang thai hộ được hưởng các chế độ nghỉ thai sản như NLĐ mang thai thông thường cho đến thời điểm giao đứa bé cho người mẹ nhờ mang thai hộ (không vượt quá 6 tháng trước và sau khi sinh). Nếu thời gian hưởng thai sản chưa đủ 60 ngày (tính từ ngày sinh con cho đến thời điểm giao con) thì người mang thai hộ được nghỉ đến hết 60 ngày. 

Người mẹ nhờ mang thai hộ sẽ được nghỉ thai sản theo chế độ kể từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

b. NLĐ nhận nuôi con nuôi

NLĐ được hưởng chế độ nghỉ thai sản cho đến khi con nuôi đủ 6 tháng tuổi. Trường hợp cả cha lẫn mẹ đều đáp ứng đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ thai sản thì chỉ cha hoặc mẹ được hưởng chế độ thai sản.

c. Thời gian dưỡng sức sau thai sản

Do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Khi chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Tuy nhiên, thời gian dưỡng sức sau thai sản tối đa như sau:

 • Sinh một lần từ hai con trở lên: Tối đa 10 ngày
 • Sinh con phải phẫu thuật: Tối đa 07 ngày
 • Trường hợp khác: Tối đa 05 ngày

* Nguồn tham khảo:

 1. phan.vn

https://phan.vn/thoi-gian-nghi-thai-san-la-bao-lau-co-duoc-di-lam-truoc-thoi-han-nghi-thai-san-hay-khong.html

2. luatvietnam.vn

https://luatvietnam.vn/lao-dong-tien-luong/thoi-gian-nghi-thai-san-toi-da-bao-lau-562-18882-article.html